Koj tus IP nyob rau hauv Roman Numerals

Kuv tus IP yog dab tsi?

Koj tus IP chaw nyob

XXXIV.CCXXXV.CXLIII.CXCCov kab xev xaj uas sawv cev los ntawm Roman cov ntawv tau tsim nyob hauv lub nroog Loos thaum ub thiab tseem yog txoj kev sau cov xov tooj thoob plaws teb chaws Europe rau hauv nruab nrab Middle Age. Cov zauv nyob rau hauv cov txheej txheem no yog sawv cev los ntawm kev sib txuas lus ntawm cov tsiaj ntawv los ntawm Latin niam ntawv. Koj Tus Txheej Txheem Qhia Ntawv Hauv IP Hauv Roman Numerals yog: XXXIV.CCXXXV.CXLIII.CXC